torsdag 4. mars 2010

Frå avisa

Eg har ikkje fått med meg så mykje om den nye reforma lærarutdanninga skal gjennom, men denne artikkelen i Dag og tid var både opplysande og urovekkjande. Nordiskprofessor Kjell Lars Berge v/ UiO seier m.a. at reforma ikkje forheld seg til Kunnskapsløftet. Ein annan forskar (Trippestad) hevdar at det er den farta stadig nye reformar i skulen blir pressa gjennom med som fører til kvalitetssvikt:
– Det blir inga tid att til implementering, høyringar, fagplanutvikling og til å utvikle gode fagbøker. Dermed får ein understraum av uintenderte effektar, som blir den eigentlege reforma, og som ingen aner konsekvensen av eller har oversyn over. (...) I staden for å ta tida til hjelp skuldar dei på at lærarane er inkompetente, og at elevane har låg moral.

2 kommentarer:

 1. Jeg hadde en interressant samtale igår kveld, med min barndomsvenninne, og hybelvertinne her i Trondheim, hvor hun sa:(Hun er lærer/inspektør på en av skolene her i Trondheim)

  Jeg og en kollega drømmer av og til om å starte vår egen skole!
  -Javel, sa jeg, - og hvordan skal den skolen se ut?? :-)

  -Da skal all tid som nå kastes bort på dokumentasjoen og notering og leting i dokumenter, brukes til å lage skikkelige, ordentlig gjennomtenkte undervisningsopplegg!! Slik det er idag, får vi aldri gjort noe ordentlig, men bare skrape på overflaten av ting en må rekke over.

  Jeg har tenkt litt over dette som hun sa. Hun har undervist ved foregangsskoler for K06 både i Bærum og her i Trondheim, og er den som setter meg på plass ved Trondheimsbesøk, når jeg føler at "det nye systemet" er for "svada". Hun brenner for å undervise etter K-06 og kan alle paragrafer og doktriner.

  Jo, jeg tror kanskje at "ustabilitet" i planer, har vært med på å forvirre den norske skole, mer enn å styrke den - i øyeblikket. Men, en må ofte gjennom sumpmyr, før en kommer opp på fast grunn på andre siden, og nå er vi nok i den sumpmyren... :-)

  Cirkus-Line
  :-)

  SvarSlett
 2. ...ny oppdagelse:
  En kan ikke redigere kommentarer i ettertid.

  Tillegg til drømmeskolen: ingen foreldre skulle ha innsyn eller påvirkning :-) :-)... så fikk dyktige lærere gjøre det som var best for eleven... :-) (Men, jeg SER jo at det er umuligå gjennomføre.... :-)

  SvarSlett